Tradisjonelle metoder

Sandblåsing er for de fleste kjent, og har blitt et fellesnavn enten man bruker sand av variert grovhet, stål / glassperler eller finere pulver.

I senere tid er det utviklet og testet alternative løsninger som gir er flott resultat, med vann, og medium som verktøy der man trenger vanntanker, pumper og filter med rensesystem, samt en kunnskap om de forskjellige metallers evne til å bearbeides.

Kostnadene for utstyret blir mye høyere, og man trenger en kraftkrevende lufttilgang for få frem de resultat som denne metoden tilbyr. Det er nok grunnen til at dette ikke er så vanlig i Norge som tørrblåsing.

Utfordringene med tørrblåsing er velkjent, der sand, glass eller stålperler river opp overflaten som blir matt, hes og i verste fall helt ødelagt. En slik flate blir også svært vanskelig å holde ren dersom flaten ikke skal grunnes og lakkes..

I mange tilfeller blir blåsemedium liggende igjen i porer og kroker, selv om man bruker store mengder med luft, og evt. også vasker delene så grundig man bare får til.                                          

Lagerflater og sårbare steder må dekkes nøye til så de ikke blir skadet og mister sine toleranser. Bakepulver, «Soda Blasting» er skånsomt men ikke særlig effektivt, og heller ikke særlig glansfullt. Det samme gjelder for eksempel nøtteskall eller andre mykere medium.

Enkelte tilbydere har utviklet en løsning med syrer og baser, der mange typer kjemikalier blir brukt, og det er ikke tvil om at dette har flere ulemper. Det er krevende å håndtere trygt og sikkert for både mennesker og miljø.